Pojištění odpovědnosti

Malbyt s.r.o. má uzavřeno pojištění provozní odpovědnosti u společnosti Generali Pojišťovna a.s. s limitem pojistného plnění ve výši 2 500 000,- Kč. Pro toto pojištění platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění.